Erityis- ja vaativan tason palvelut

Erityis- ja vaativan tason palvelut tarkoittaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä erityispalveluita, esim.

 • erikoissairaanhoitoa
 • lastensuojelua
 • lapsiperheille suunnattuja vammaispalveluita
 • erityistasoista kuntoutusta
 • alaikäisille, odottaville ja lapsiperheiden vanhemmille suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita
 • opetustoimen kanssa yhteistyönä toteutettavia erityistason tukimuotoja, yhteistyössä poliisin kanssa toteutettuja työmuotoja
 • rikosseuraamuslaitoksen, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien tuottamia palveluja

 

Tarkoitus

Pippuri-hankkeen aikana on tarkoitus keskittyä erityisesti niihin solmukohtiin, jotka syntyvät tilanteissa, joissa asiakaslapsella ja hänen perheellään on tarvetta monenlaisiin palveluihin, myös erityistason osaamista ja resursseja vaativiin.

Ajatuksena on, että asiakkaita autetaan perustason palveluissa, perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Silloinkin, kun erityistasoa tarvitaan, tulee se peruspalveluiden rinnalle: avuksi ja tueksi erilaisten konsultaatio- ja jalkautuvien palveluiden avulla. Konsultaatiopalveluit tullaan jatkossa tarjoamaan myös sähköisinä palveluina, mutta tarvittaessa erityistasolta myös jalkaudutaan perustason tueksi arvioimaan asiakkaan tilannetta ja laatimaan yhteistä asiakas/hoitosuunnitelmaa.

Tarvittaessa asiakas voi siirtyä myös erityistasolle hoidettavaksi, esimerkiksi somaattisen- tai psykiatrian avo- tai osastohoitoon, lastensuojelun avo- tai sijaishuoltoon. Myös vammaispalvelut tulevat jatkossa kuulumaan erityistason palveluihin.

Tavoitteet

 

1. Monitoimijainen arviointimalli
 • pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin
 • tavoitteena on, että jokaiselle asiakkaalle tehdään vain yksi arviointi ja yksi suunnitelma, jossa huomioidaan kaikkien eri alojen palvelutarve
2. Horisontaalinen integraatio eli monialainen yhteistyö erityistason palveluissa
 • lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito, vanhempien omat hoitotahot) toimivat saumattomassa yhteistyössä (Horisontaalinen integraatio)
 • mallinnetaan vastuutyöntekijämalli ja asiakkaan yksilöllistä tuen tarvetta vastaava monitoimijainen tiimi monia palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla
3. Vertikaalinen integraatio eli erityistason liittäminen osaksi perustason palveluja
 • toimivien ja riittävien konsultaatiomallien avulla varmistetaan, että perustason palveluiden tukena ja käytössä on riittävästi myös erityistason asiantuntemusta ja osaamista
4. OT-keskukset
 • varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut osaamis- ja tukikeskuksiin (OT-keskus)
 • luodaan rakenne kehittämisen, tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen koordinoimiseksi
 • rakennetaan malli OT-keskusten tuottamasta tuesta sekä asiakkaille että ammattilaisille


Toteuttajat

Kehittämistyöryhmässä on mukana kattava joukko eri alojen ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita seuraavilta tahoilta:
Kunnat ja kaupungit: Tampere, Ruovesi, Virrat, Juupajoki, Ylöjärvi, Kangasala, Hämeenkyrö, Nokia, Punkalaidun, Sastamala, Pälkäne, Orivesi
Hankekumppanit: TAMK, PSHP, Pikassos
Kehittäjäkumppanit: Rikosseuraamuslaitos


Lisätietoja:

Sari Miettinen
projektikoordinaattori, erityis- ja vaativan tason palvelut
sari.miettinen@pshp.fi, 050 360 7558

Nanna Miettunen
projektikoordinaattori, erityis- ja vaativan tason palvelut
nanna.miettunen@pikassos.fi, 050 349 5610

 

Kokousajat ja työskentely sisältö

03.05.2017  KickOff – Työskentelyn käynnistäminen

18.05.2017  Konkreettiset kehittämistoimenpiteet

13.06.2017   Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja syksyllä alkaviksi piloteiksi

16.08.2017   Monitoimijainen arviointi ja Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

25.10.2017   Peruuntunut

28.11.2017   Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika lapsen hyvinvoinnin tukena

31.01.2018   Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

22.02.2018   Perhekeskustoimintamalli

09.04.2018   Maahanmuuttajapalvelut

08.05.2018

20.06.2018

 

Kokousmateriaalit löydät Materiaalipankista, kohdasta Muistiot

Työkirja Erityis- ja vaativan tason palvelut