OT-keskus

Hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn yksi kehittämistehtävä on viiden yliopistosairaalan ympärille perustettavat OT-keskukset.

Pirkanmaalle muodostuvaan OT-keskusalueeseen kuuluvat myös Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen alueet. OT-keskuksissa varmistetaan monialainen arviointi ja apu niille lapsille, nuorille ja perheille, jotka tarvitsevat harvinaisten ongelmien vuoksi kapeaa/suppeaa erikoistumista edellyttäviä palveluita. Tarkoitus on varmistaa näiden palveluiden laatu, vaikuttavuus, taloudellisuus, asiakaslähtöisyys, alueellisesti kattava saatavuus sekä riittävän taidon ja osaamisen ylläpitäminen.

 • Vaativinta erityisosaamista edellyttävä somaattinen, lasten- ja nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito
 • Lasten ja nuorten oikeuspsykiatriset yksiköt
 • Erityisen vaativan lastensuojelun moniammatilliset sijaishuollon yksiköt
 • Valtion ja yksityiset koulukodit
 • Vaativaa erityisosaamista edellyttävä adoptioneuvonta
 • Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lastensuojelupalvelut
 • Vaativat neuropsykiatriset ongelmat
 • Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä vaativaa erityisosaamista edellyttävät monialaiset palvelut
 • Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten, -nuorten ja heidän perheidensä palvelut (esimerkiksi konfliktialttiiseen kunniakäsitykseen liittyvä väkivallan uhka)
 • Erityisen vaativat eropalvelut
 • Erityisen vaativat väkivaltatilanteisiin liittyvät palvelut
 • Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä vauvaa odottavien perheiden päihdehuollon vaativat erityispalvelut

 

OT-keskuksilla on asiakastyön lisäksi myös muita tehtäviä, joilla on selkeä yhdyspinta maakuntiin perustettavien kehittämisyksiköiden ja yliopiston kanssa:

 • Palveluiden tietoperustainen kehittäminen ja lasten ja nuorten palveluissa toimivan henkilöstön koulutusten koordinaatiorooli
 • Uusien ja vaikuttavien näyttöön perustuvien menetelmien implementointi ja ylläpito alueella
 • Vaikuttavuuden ja laadun arviointi ja seuranta
 • Käytäntölähtöinen tutkimus
 • Osallistuminen tutkimusverkostoihin

 

Kehittämistyötä tehdään vahvassa kansallisessa ohjauksessa.  OT-keskuksia on mallinnettu vuoden 2016 aikana kokoontuneessa osaamis- ja tukikeskukset-työpajassa, jossa oli mukana edustajia myös Pirkanmaalta.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Nanna Miettunen

nanna.miettunen@pikassos.fi

p. 050 3495610

 

Projektikoordinaattori Sari Miettinen

sari.miettinen@pshp.fi

p. 050 3607558

 

Työryhmän kokousajat, muistiot ja diaesitykset

14.9.2017 Järjestäytymiskokous OT-keskus työryhmä 14.9.2017 Muistio

29.11. 2017 kello 13-15, Paikka: Pirkanmaaliitto, kokoustila Roine, Kelloportinkatu 1B

29.11.2017 Muistio OT-keskus työryhmä Tampere

Diaesitys 20.11.2017 Osaamis- ja tukikeskus