Kaverisuhteet koulussa

loka 2, 2017

Kaverisuhteet koulussa – missä on mun kaveri?

 

” Ystävyys on kallein aarre, se ei sammu milloinkaan.

Toivon, että mekin saamme sen myös pitää ainiaan”.

Ystävä kirjoittanut kiiltokuvakirjaani vuonna 1982

 

Peruskoulu on hyvin olennainen osa lapsen ja nuoren elämää. Se on lapsen ja nuoren ”työpaikka” yhdeksän vuotta. Vuodet tuntuvat todella pitkiltä, jos pieni koululainen tai jo hieman vanhempi koululainen tuntee olonsa yksinäiseksi, kaikkien oppilaiden ympäröimänäkin. Aikuinen, pysähdy hetkeksi miettimään omalle kohdallesi tilannetta, että vuodesta toiseen kokisit olevasi työpaikalla yksin ja ei-omasta halustasi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa LAPEssa on nostettu yhdeksi muutosohjelman kohteeksi kaverisuhteet, kiusaamisen ehkäisy ja tunne- sekä vuorovaikutussuhteet. Kaikki äärimmäisen tärkeitä asioita. Asioita, joita on hyvä opetella turvallisessa ryhmässä, omia vahvuuksiaan hakien ja oppien sietämään myös erilaisuutta ja eritahtisuutta. Asioita, joita koulussa opetellaan ja voidaan opetella yhdessä opettajien, mutta myös vaikkapa nuorisotyöntekijöiden tai järjestöjen ammattilaisten kanssa. Asioita, joita jo opetellaan koulussa, mutta saavatko kaikki lapset ja nuoret tasapuolisesti harjoitusta näihin taitoihin? Asioita, joita opetellaan vapaa-ajalla, kotona ja harrastuksissa.

 

Ystävä- kaveri- frendi- rakkaalla asialla on monta nimeä

Tein kyselytuokioita muutamalle tutulle nuorelle (vanhempien luvalla) ja kysyin heidän ajatuksiaan koulusta ja kavereista. Tiedustelin ensin, että auttaako koulussa se, että on kavereita, ja yksimielisesti sain vastukset Millalta12 v, Eerolta 15 v, Akselilta 12 v ja Amandalta 14 v, että totta kai auttaa. Kouluun oli mukava tulla, kaverit auttavat tunnilla tarvittaessa, on kiva, kun luokassa on hyvä ystävä, motivoi kouluaineissa, koulunkäymisestä tulee hauskaa, opet eivät aina ole reiluja, mutta siinäkin auttaa kun luokalla on kavereita, joiden kanssa voi purkaa tuntojaan. Välitunneilla kavereiden kanssa olemisen nuoret nostivat tosi tärkeälle. Ajattele, jos aina olisi yksin välitunnilla. Ajattele, jos olisit aikuisena aina yksin kahvi- ja lounastauolla.

Koulussa on paljon henkilökuntaa, aikuisia, esimerkkejä lapsille ja nuorille. Kyselin samoilta nuorilta, että pystyykö koulun aikuiset auttamaan kaverisuhteiden luomisessa? Vastauksia tuli laidasta laitaan. Eero mietti hyvin sitä, että tiettyyn pisteeseen pystyy auttamaan. Ryhmätyöpareja vaihdellaan ja siinä oppii toimimaan uusien tyyppien kanssa. Milla mietti erilaisia tapahtumia, joita koulussa järjestetään ja niissä oppii tuntemaan ja kohtaamaan uusia oppilaita. Milla nosti tärkeäksi asiaksi luokkahengen ja sen positiiviset vaikutukset omaan luokkaan. Totta on myös se, mitä Amanda ja Eero miettivät, että vapaa-ajalle on vaikeaa ulottaa kaverisuhteisen rakentamista koulusta käsin.

Sain minä yhden opettajankin kiinni vielä iltasella ja halusin mielipiteen samoihin asioihin sieltä ”toiselta puolelta pöytää”. Opettaja oli vahvasti lasten kanssa samaa mieltä kavereiden tärkeydestä kouluviihtyvyyden kannalta. Sosiaaliset taidot kasvavat, kun asioita luokassa harjoitellaan yhdessä, eri ryhmissä, pareittain, kolmen porukoissa. Kaverisuhteiden luomisessa opettaja pystyy auttamaan erilaisilla harjoitteilla, joita on hyvin tarjolla. Satsaaminen luokkahenkeen auttaa paljon jatkossa niin yksilö- kuin ryhmätasolla työskentelyssä.

 

Yhdessä kohti parempia kaveritaitoja

Koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan kehittämisryhmä, samoin kuin myös varhaiskasvatuksen kehittämisryhmäkin, on ottanut yhdeksi TOP 4 kohdakseen Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja niihin puuttuminen, kaverisuhteiden ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen -osion. Tavoitteena on pilottien avulla saada yhtenäistä materiaalia Pirkanmaan toimijoille, lapsille ja nuorille. Tasalaatuinen tarjonta tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa ja materiaali, joka kasvaa lapsen ja nuoren myötä on tavoite, jota kohti olemme yhdessä menossa. Tavoitteena on auttaa koulun henkilökuntaa materiaaliviidakossa ja saattaa yhteen muita lasten ja nuorten kohtaamisen ammattilaisia.

Keskiössä pidetään lapsi ja nuori muistaen, että hy­vin­voin­tia edis­tä­vä yh­tei­sö tu­kee jä­sen­ten­sä vah­vuuk­sia ja mui­ta voi­ma­va­ro­ja.

 

Palaute suorana ja stilisoimattomana – parasta koulussa?

Akseli- kavereiden kanssa oleminen tunneilla ja välkällä, Milla – kavereiden näkeminen, hyvä luokkahenki, uusien asioiden oppiminen, niiden asioiden joita ei ole ennen ymmärtänyt esim kielet, Eero- kaverit, välitunneilla on tosi hauskaa ja Amanda – kaverit, osa opettajista ja jotkut tunnit. Open mielestä parasta koulussa on, kun näkee kuinka hyvin ryhmä toimii yhteen, toimivat yhdessä yhtenä ryhmänä, tekevät töitä kaikkien kanssa ja oppivat keskustelemaan toistensa kanssa rakentavasti. Ja sitten heistä ei halua päästää irti, kun sen aika tulee.

Jokainen haastateltavani, oman alansa ammattilaisena eli ”koululaisena” nostivat kaverit tärkeään rooliin niin ensimmäisessä kuin viimeisessäkin kysymyksessä. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa lapsia ja nuoria harjoittelemaan kaveritaitoja, empatiakykyä, erilaisuuden ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja. Ne kaikki ovat arvokkaita suojaavia tekijöitä, joita he kaikki tarvitsevat kasvaessaan aikuisiksi. Ne ovat myös taitoja, jotka suojaavat lapsia ja nuoria osaltaan myös mielenterveys- ja päihdeongelmilta, opintojen keskeytyksiltä toisella asteella ja auttavat lasta löytämään oman paikkansa peruskoulussa. Pidetään yhdessä huoli siitä, että kaikilla on taitoja olla hyvä kaveri ja että jokaisella on mahdollisuus löytää kaveri.

Kiitos kaikille haastattelun antaneille nuorille ja opettajalle. Olette tärkeitä!

ps. Vuonna -82 kiiltokuvakirjaani kirjoittanut ystäväni kulkee edelleen mukana elämässäni.

 

Kirjoittajana

Susanna Raivio

Varhaiskasvatuksen sekä koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan projektikoordinaattori