Kouluttaudu perheasioiden sovittelijaksi

touko 9, 2018

Kutsu koulutukseen pdf

Perheasioiden sovittelu on lakisääteinen palvelu (Avioliittolaki 1987), jonka käyttö kuntien varhaisen vaiheen palveluna on voimakkaasti lisääntymässä. Se on kustannuksiltaan edullinen ennakoivan lastensuojelutyön palvelu, josta eroperheet voivat hyötyä suuresti ja jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä.

Suomen sovittelufoorumi ry:n Fasper-hankkeessa kehitettiin RAY:n tuella vuosina 2009-2014 uusia käytäntöjä ja työvälineitä perheasioiden sovitteluun. Työskentely tapahtui tiiviissä yhteydessä Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen. Hankkeessa tuotettiin prosessimalli sovittelun etenemisestä sekä konkreettisia toimintatapoja ja työvälineitä siihen, miten sovittelija työskentelee vanhempien kanssa ja ohjaa heitä keskittymään riitelyn sijasta lapsen tarpeisiin. Hankkeessa mallinnettiin myös erilaisia tapoja sovittelupalvelun järjestämiseen kunnissa.

Koulutuksella edistetään perheasioiden sovittelun käyttöönottoa kunnissa ja koulutetaan kuntien sosiaalitoimen tarpeisiin osaajia, jotka kykenevät toimimaan perheasioiden sovittelijoina laissa määritetyssä tarkoituksessa. Sovittelutoiminnan käynnistämiseksi tai vakiinnuttamiseksi kunnassa on hyödyksi, jos kunta voi lähettää koulutukseen useamman kuin yhden osallistujan.

Pirkanmaan LAPE-hankkeessa on kartoitettu sovittelijoiden määrää ja toteutumista Pirkanmaalla. Jotta palvelu toteutuisi tulevan maakunnan perhekeskuksissa tasavertaisemmin, tarvitsemme lisää koulutettuja perheasioiden sovittelijoita. Tämä mahdollisuus tarjoutuu vielä hankkeen aikana syksyllä 2018.

Koulutus alkaa esimiehille ja muille yhteyshenkilöille suunnatulla työpajalla keskiviikkona 29.8 klo: 12.00-15.30.

Tartu siis erinomaiseen mahdollisuuteen vahvistaa perhekeskusalueesi eropalveluita ja omaa ammattitaitoasi!