Muistiot

Maakunnan LAPE-ryhmä:

4.12.2017 muistio041217

15.1.2018 muistio150118Perhekeskustoimintamallin tilannekatsaus (Maria Antikainen), sähköiset palvelut (Titta Pelttari)

 


Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen:

Työkirja

 


Lapsivaikutusten arviointi:

Työkirja

 


Perhekeskustoimintamalli:

3.5.2017 Kick off -tapahtuma, Muistio, Osallistujalista

1.6.2017 Teema: Kohtaamispaikat, Muistio, Perheiden talo

15.6.2017 Teema: Monitoimijainen yhteistyö, Muistio

15.8.2017 Teema: Palvelupolut ja rakenteet, Muistio, Sastamalan perhepalveluverkosto

26.10.2017 Teema: Vertikaalinen integraatio, Muistio, OT-keskus kuva/kommentteja, Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli

28.11.2017 Teema: Vanhemmuuden tukeminen perheiden moninaisuus huomioiden, MuistioDiaesitysSuomi.fi-info 24.11.2017

12.12.2017 Teema: Kouluikäisten palvelut osana perhekeskustoimintamallia, Varhaiskasvatuksen, koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan työryhmien esittelyVapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea, Muistio

12.1.2018 Teema: perheiden monimuotoisuus, Muistio

 

 

Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen alatyöryhmä:

TYÖKIRJA kohtaamispaikka päivitetty 1302018

11.9.2017 Muistio, Esitys 11.9.2017

2.10.2017  Muistio, Esitys_02102017

13.10.2017 THL/ kohtaamispaikka/ työpajatyöskentelyä, THL TYÖPAJA Palvelumuotoilu 13 10 2017, TYÖPAJA Asiakasymmärrys kohtaamispaikan kehittämisessä V2

6.11.2017 Muistio, Esitys 6.11.2017, Lempäälä ennaltaehkäisevä perhetyö -esitys14.12.2017

14.12.2017 Muistio , Esitys 14122017

18.1.2018 Muistio, Esitys 18012018

26.1.2018 THL/ kohtaamispaikka/ työpajatyöskentelyä Yhteenveto kohtaamispaikka verkosto ja asiakasymmärrys 26 01 2018, Välitehtävä KPn kriteerit 26 01 2018, Päivi Viitanen -M Pirkanmaa THL_Esitys_26012018 tiivistetty, Julkunen Henna Pohjois-Savo kohtaamispaikka

8.2.2018 THL/ LSKL kohtaamispaikkatyöskentelyä

 

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen alatyöryhmä

T Y Ö K I R J A ennaltaehkäisevä väkivalta työ päivitetty 29122017

9.6.2017 Muistio, Esitys 9.6.2017, Väkivallan ehkäisy valtakunnallisesti 9.6.2017

17.8.2017 Muistio, Esitys 17.8.2017

19.9.2017 Muistio, Esitys 19.9.2017

17.10.2017 Muistio, Esitys 17.10.2017,  LAPE-päivät 22092017 Martta October

30.11.2017 MuistioEsitys 30.11.2017, Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistaminen terveydenhuollossa…, Suomi.fi-info

8.1.2018 Muistio, Esitys 08012018, THL suodatin kartoituslomake

 

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä

21.8.2017 Työryhmän ensimmäisen kokouksen muistio, Diaesitys

27.9.2017  Muistio, Diaesitys

7.11.2017 Muistio, Diaesitys, Monitoimijaisen arvioinnin työkirja (päivitetty 16.11.2017)

8.12.2017 Muistio ,Diaesitys

 

 

Mallinnusalatyöryhmä:

17.8.2017 Muistio, Lape ja perhekeskusmallin toimintaperiaatteet

20.9.2017 Muistio, Diaesitys: teemana avainhenkilömalli

23.10.2017 Muistio, Diat: teemana hyvinvointineuvolamallit, Perheesi parhaaksi -esittelyJelppi-palvelun esittely

24.11.2017 Muistio, Diaesitys: teemana kulttuuri, Kulttuurihyvinvointisuunnitelman esittely, Kulttuurilähete

14.12.2017 Muistio, Diaesitys: nuoret perhekeskustoimintamallissa, Nuorten ääni LAPEssa

 

Nepsy-työryhmä

6.10.2017 Muistio, Diaesitys: ryhmän tavoitteet ym.

9.11.2017 MuistioDiaesitys: toimintamalleja ja minimikriteerien määrittelyä

12.12.2017 Muistio, Diaesitys: palveluiden ja osaamisen minimikriteerit, Minimikriteerit ja käypä hoito, LAPE tilannekatsaus

15.1.2018 Muistio, Diaesitys: nepsy-pilotointi

 

Sähköiset palvelut

23.8.2017 Muistio, Virtu

24.10.2017 MuistioVirtuaalisairaala 2.0 hankediat

7.12.2017 Muistio, diat

18.1.2018 Muistio, diat, ODA

 


Eropalvelut:

3.5. Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmä 2. palaveri

17.5. Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmän aloituspalaveri

10.8. Muistio sovittelu alatyöryhmä

 


Maahanmuuttajapalvelut:

3.5.2017  Kokousmuistio

24.5.2017  Kokousmuistio

15.6.2017  Kokousmuistio

17.8.2017  Kokousmuistio

 


Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki:

13.6. Muistio työryhmän tapaamisesta

 

 


Varhaiskasvatus:

3.5.2017 Kick off diat 3.5.2017

23.5.2017 Muistio 23.5.17, Diat 23.5.17Kesätehtävä 2017

15.4.6.2017 Muistio 14.6.17, Diat 14.6.17

14.8.2017 Diat 14.8.17

18.9.2017 Muistio 18.9.2017, Diat 18.9.2017, Anniina Pesosen diat

24.10.2017 Muistio 24.10.2017, Diat 24.10.2017, Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

21.11.2017 Muistio 21.11.2017, Diat 21.11.2017

18.12.2017 Muistio 18.12.2017, Diat, LAPE Pirkanmaa tilannekatsaus

 


Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika: 

3.5.2017 Diat 3.5.17 Kick off

31.5.2017 Muistio 31.5.17, Diat 31.5.17, kesäläksy 2017

15.6.2017 Muistio 15.6.17, Diat 15.6.17

17.8.2017  Muistio 17.8.17

19.9.2017

25.10.2017

27.11.2017

 


Erityis- ja vaativan taso palvelut:

03.05.2017 Esitys. Muistio 1

18.05.2017 Esitys. Ryhmätyötehtävän purku. Muistio 2.

13.06.2017 Esitys. Muistio 3. Välitehtävä

16.08.2017 Esitykset. Muistio 4. Pilotti-ideat -koonti

25.10.2017 Peruuntunut. Esitys

28.11.2017 Esitykset. Muistio 5

31.1.2018

 


Systeeminen lastensuojelu:

Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillisen toimintamallin työkirja

3.5. Toimintasuunnitelma 2017-2018

24.5. 24.5.2017 kokousversio 24.5.2017 kokousmuistio

8.6. 8.6.2017 kokousversio 8.6.2017 kokousmuistio

10.8. 10.8.2017 kokousmuistio

17.8. 17.8.2017 kokousversio 17.8.2017 kokousmuistio

14.9. 14.9.2017 kokousversio 14.9.2017 kokousmuistio