Perhekeskustoimintamalli

Perhekeskusmallilla tarkoitetaan lasten ja perheiden matalan kynnyksen lähipalveluiden verkostoa, jossa lapsiperheet saavat kokonaisvaltaista apua oikeaan aikaan. Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen arkiympäristöihin ja pyritään välttämään asiakkaiden ohjaamista palvelusta toiseen. Mallin avulla voidaan verkostoida ja sovittaa yhteen julkisia hyvinvointipalveluita sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten toimijoiden toimintoja lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Perhekeskusmalli on toimijoiden, palveluiden ja toimintojen sekä yhteisten sopimusten ja toimintamallien kokonaisuus.

Perhekeskusmalliin kuuluu myös kaikille lapsiperheille avoin kohtaamispaikka, jossa lapset, nuoret ja perheet voivat tavata toisiaan, osallistua vertaistoimintaan sekä halutessaan saada ohjausta ja tukea pulmatilanteisiinsa. Perhekeskusalueen kohtaamispaikat kootaan yhteen perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkostoksi.

Klikkaa kuvaa tarkentaaksesi.

 

Perhekeskusmallin kehittäminen Pirkanmaalla

Perhekeskusmallia kehitetään samanaikaisesti valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Pirkanmaan LAPE-hankkeen maakunnallisissa kehittämistyöryhmissä on työskennellyt laaja joukko kokemusasiantuntijoita ja eri alojen ammattilaisia ympäri maakuntaa. Paikallisissa perhekeskuspiloteissa on kehitetty toimintamallia vastaamaan juuri kyseisten alueiden lasten ja perheiden tarpeisiin. Syksyn 2018 alueellisissa perhekeskusvalmennuksista on koulutettu perhekeskusagentteja eri puolille maakuntaa perhekeskusmallin kehittämisen ja juurruttamisen tueksi.

 

Toimenpiteet

 • Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli
 • Vahvistetaan lasten ja perheiden osallisuutta
 • Luodaan kohtaamispaikan toimintaperiaatteet
 • Kehitetään sähköisiä palveluja, luodaan ”sähköinen perhekeskus”
 • Otetaan käyttöön vanhemmuuden tuen työkalupakit
 • Kuullaan nuoria ja kehitetään nuorisoikäisten perheiden palveluita
 • Luodaan vastuuhenkilömalli lapsiperheiden rinnallakulkijaksi
 • Kehitetään vanhemmuuden ja parisuhteen tukea
 • Kehitetään eropalveluita
 • Huomioidaan maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen perheiden erityistarpeet lapsiperheiden palveluissa
 • Kehitetään varhaiskasvatusta ja koulua osana perhekeskustoimintamallia
 • Kehitetään ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä
 • Luodaan yhtenäinen toimintamalli neuropsykiatrisiin pulmatilanteisiin
 • Kehitetään matalan kynnyksen ja erityistason palveluiden yhteen sovittamista
 • Kehitetään monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli ja otetaan se käyttöön
 • Luodaan rakenteita lasten ja aikuisten palvelujen yhdyspinnoille

 

Pilotointi

Perhekeskusmallin kokonaisuutta pilotoidaan Pirkanmaalla neljällä alueella: Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla sekä Tampereella Hervannan ja Vuoreksen alueilla. Lisäksi lukuisat muut kunnat ja toimijat pilotoivat toimintamallin erillisiä osakokonaisuuksia, kuten kohtaamispaikkaa tai monitoimijaista arviointia. Pilotit toteutetaan ketterän kokeilun periaatteella ja niistä saatujen kokemusten pohjalta luodaan yhtenäinen toimintamalli koko maakuntaan.

 

 

Perhekeskuspilotin palasia. Klikkaa kuvaa tarkentaaksesi.

 

Toteuttajat

Kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi

Hankekumppanit: Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) Tampereen osasto, Setlementti Tampere, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kehittäjäkumppanit: Kokemusasiantuntijat, Kela/Keskinen vakuutuspiiri, Kolmostien terveys Oy, Miessakit, MLL Nokia, MLL Punkalaidun, MLL Valkeakoski, Mäntänvuoren terveys Oy, Parasta Lapsille Tampere, Pelastakaa Lapset, Sastamalan seudun mielenterveysseura, Tampereen ensi- ja turvakoti, Kangasalan seurakunta, Nokian seurakunta, Pirkkalan seurakunta, Sääksmäen seurakunta (Valkeakoski), Harjun seurakunta (Tampere),

 

Lisätietoja

Projektikoordinaattorit

Päivi Viitanen-Marchegiano
paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi, 040 639 7358

Maria Antikainen

Perhekeskuskehittämistyöryhmän kokousajat ja muistiot

3.5.2017 Kick off -tapahtuma, Muistio, Osallistujalista
1.6.2017 Teema: Kohtaamispaikat, Muistio, Perheiden talo
15.6.2017 Teema: Monitoimijainen yhteistyö, Muistio
15.8.2017  Teema: Palvelupolut ja rakenteet, MuistioSastamalan perhepalveluverkosto
26.10.2017 Teema: Vertikaalinen integraatio, Muistio, OT-keskus kuva/kommentteja, Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli
28.11.2017 Teema: Vanhemmuuden tukeminen perheiden moninaisuus huomioiden, MuistioSuomi.fi-info 24.11.2017
12.12.2017 Teema: Kouluikäisten palvelut osana perhekeskustoimintamallia, Varhaiskasvatuksen, koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan työryhmien esittelyVapaa-aika osana lapsen ja nuoren arkea, Muistio

12.1.2018 Teema: Perheiden monimuotoisuus, Muistio
16.3.2018 Teema: aikuisten palveluiden ja perhekeskustoimintamallin yhdyspinnat, Aikuisten palvelut, Muistio
17.5.2018 Teema: kulttuuri osana perhekeskustoimintamallia, Kulttuurihyvinvointisuunnitelma, Kulttuurilähete, Odotustilasta osallistumiseen, ERO-näytelmä, Taiteen hyvinvointivaikutuksista, Muistio
12.6.2018 Teema: perhekeskuspilotit, Muistio, Sähköinen perhekeskus, Lempäälän pilotti, Kangasalan pilotti, Tampereen pilottiNokian pilottiEE -Ehdi EnsinKun vanhemmat eroavat
27.8.2018 Viiden työryhmän yhteinen työpaja, Ryhmätöiden koonti
4.10.2018 Kolmen työryhmän yhteisen työpajan diaesitykset, Osallisuus varhaiskasvatuksessa, Kohtaamo, Ehdi ensin, Ehdi ensin -lasten parlamentin mietteet, Perheesi parhaaksi, Perhekeskuspilotit, Varhainen tuki varhaiskasvatuksessa, Vanhemmat eroavat – tue lasta, Esi- ja alkuopetus, Kiusaamisen ehkäisyPerhepalveluverkostoVintin ViestiVanhempainkahvilaKohtaamispaikkaesite
11.12.2018 Huomaa hyvä vanhemmuudessa -työhuoneentaulu, Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Kehittämistyöryhmälle on perustettu kuusi alatyöryhmää:

 • Mallinnustyöryhmä
 • Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisen työryhmä
 • Sähköisten palveluiden työryhmä
 • Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen työryhmä
 • Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä
 • Nepsy-työryhmä

Alatyöryhmien muistiot ja muut materiaalit löytyvät Materiaalipankista.