Sähköisten palveluiden kehittämisestä

marras 29, 2018

Lempäälän Helppilinja

Lempäälän Helppilinja, sähköinen matalan kynnyksen yhteydenottoväylä, otettiin käyttöön Lempäälän varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa maaliskuussa 2017. Tavoitteena oli tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen yhteydenottoväylä, jonka kautta voi saada apua ja tukea sekä ohjausta erilaisissa tilanteissa. Helppilinjan palvelulupauksena on toiminut alusta alkaen nopea vastaaminen: viestin jättäjään ollaan yhteydessä seuraavan kahden arkipäivän aikana.

Lape-hankkeen myötä Helppilinjaa laajennettiin muillekin palvelualueille keväällä 2018: Idea Helppilinjan laajentamiseen syntyi Apua-napin myötä. Lempäälässä oli jo pilotoitu Helppilinjaa sähköisenä yhteydenottoväylänä ja tulleiden yhteydenottojen ja saadun palautteen myötä Helppilinjan jatkokehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä istui Lape:n tavoitteisiin. Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden lisäksi mukaan yhteistyöhön lähtivät nuorisopalvelut, lastensuojelu sekä ennaltaehkäisevä perhetyö.

Tulevaisuudessa panostetaan muun muassa Helppilinjan markkinointiin, jotta yhteydenottoväylä tavoittaisi mahdollisimman monet kuntalaiset.

Yhteistyöllä saamme mahdollisimman paljon ja monipuolista osaamista yhteiseen käyttöön!

 

Kirjoittaja:

Essi Lehtiö, kuraattori, Lempäälä

 

Sähköisten palveluiden kehitys on loikannut uudelle radalle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Älypuhelimet, jotka nykyään ovat lähes kaikkien käytössä, tulivat markkinoille noin 10 vuotta sitten. Jos mennään 20 vuotta taaksepäin, niin harvassa kodissa oli internet yhteys puhumattakaan WLAN:ista eli langattomasta lähiverkosta, jonka nykyään saamme käyttöömme lähes missä ja milloin tahansa. Informaatioteknologian kehittyessä lasten ja perheiden palveluiden tulee pysyä mukana kyydissä. Digipalvelut mahdollistavat palveluiden tuomisen ”lähipalveluksi”, madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä ja ovat saatavilla 24/7. Palveluita tulee muotoilla käyttäjäkokemusten perusteella käytettävyydeltään helpommaksi ja esim. mobiilipalveluina saatavaksi.

Helppilinja on oiva esimerkki siitä, miten asiakaslähtöistä, matalan kynnyksen palvelua voi lähteä kehittämään. Palvelun kehityskaarta pohdittaessa LAPE:n Pyydä Apua napin-koulutustilaisuudesta saadut vinkit polkaisivat käyntiin laajentamisajatuksen. Lempäälän esimerkissä laaja-alainen, moniammatillinen verkostotyö luo hyvän perustan Helppilinjan toiminnalle, samalla kehittäen yhteistyötä ylipäätään kunnan työntekijöiden välillä. Markkinoinnin huomioiminen on tärkeä seikka nykyajan yhteiskunnassa, jossa mainontaa tulee tuutin täydeltä suunnalta jos toiselta. Huolellisella suunnittelulla markkinointia voidaan kohdentaa lasten ja perheiden palveluiden käyttäjille, oikea-aikaisesti ja kohderyhmälle sopivia kanavia käyttäen. Saatujen palautteiden perusteella palvelua muotoiltiin asiakaslähtöisempään suuntaan mikä tietysti pitääkin olla lähtökohtana palveluita kehitettäessä.

Kiitokset Essille esimerkin jakamisesta ja toivotaan sen rohkaisevan myös muita lähtemään kokeilemaan uusia palvelumuotoja

 

t. Jaana Koivisto, projektikoordinaattori

LAPE Pirkanmaa