Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi on prosessi lapsen edun selvittämiseen päätöksenteon perustaksi. Lapsivaikutusten arvioinnin avulla pyritään tuottamaan lisää tietoa päätöksenteon taustaksi, huomioimaan päätöksen ja toiminnan kohteena olevien lasten tilanteen, olosuhteet ja tarpeet kokonaisuudessaan sekä ottamaan huomioon lasten oman näkökulman aikuisten näkökulman lisäksi. Lapsivaikutusten arviointia tekemällä pyritään takaamaan kaikille lapsille ja lapsiryhmille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Arvioinnin avulla pystytään parantamaan toiminnan vaikuttavuutta sekä lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja moniarvoisuutta.

 

Tavoitteet

  • tutustutaan ja selkiytetään maakunnan tasolla kansallisen LAVA-toimintamallin sisältö ja sen mahdollinen toteuttaminen
  • selvitetään nykytila LAVA-toiminnan periaatteiden toteutumisesta Pirkanmaalla
  • selvitetään ja tunnistetaan lapsen ja perheen osallisuus arvioinnin tekemiseen
  • kartoitetaan, miten lapsen oma näkökulma nykytoiminnassa kuullaan ja onko eri lapsiryhmillä mahdollisuus yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa
  • osallistutaan kansallisen LAVA-mallin laatimistyöhön
  • tehdään Pirkanmaalle LAVA-mallin toimeenpanosuunnitelma ja otetaan malli käyttöön

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Nokia, Mänttä-Vilppula, Tampere

Hankekumppanit: TAMK

Kehittäjäkumppanit: MLL Nokia

 

Lisätietoja

Hanna Harju-Virtanen
projektipäällikkö
hanna.harju-virtanen@tampere.fi, 040 806 4730

 

Materiaalit:

Tampereen perhekeskustoiminnan kehittäminen

12.9. Diat: Lapsivaikutusten arviointi -työpaja 120917

Työkirja