Ohjeistukset esi- ja alkuopetuksen siirtymäyhteistyöhön

joulu 14, 2018

Uusi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014, jolloin opiskeluhuollon pelisäännöt tulivat kattamaan peruskoulun lisäksi myös esiopetusta ja II astetta. Laissa työskentely on jaettu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon (jatkossa käytän esiopetuksen kohdalla oppilashuolto-termiä). Esiopetuksessa yhteisöllinen oppilashuolto on aina ollut luonnollinen toimintatapa ja erityisesti huoltajien kanssa tehtävä kumppanuustyöskentely on peruskoulun ja II asteen näkökulmasta ihailtavan aktiivista ja arkipäiväistä.

Laki ei ole enää uusi, mutta kuinkas kävikään – Ylöjärvelläkin. Esiopetuksen osalta yksilökohtainen oppilashuolto oli torso vielä vuosienkin jälkeen. Lain uudistumisen jälkeen esiopetus sai lähinnä yksilökohtaiseen oppilashuoltoon konsultointia. Eskarilaiset ovat tärkeässä siirtymävaiheessa päiväkodin ja koulun välillä ja erityisesti heihin tulisi satsata alkavan koulupolun sujuvuudenkin kannalta. Kaupungissamme puuttuivat yksilökohtaisen oppilashuollon käytänteet. Oman haasteensa soppaan aiheutti eskarilaisten osalta se, että osa esiopetusryhmistä toimii koulujen yhteydessä ja osa ei. Varsinkin ne ryhmät, jotka toimivat päiväkodeissa jäävät helposti sekä koulujen yhteisöllisestä sekä yksilöllisestä oppilashuollosta paitsi.

Kokosimme eskarityörukkasen varhaiskasvatuksen, sivistyksen, opiskeluhuollon, perhetyön ja MLL:n ammattilaisista. Rukkasen tavoitteena oli saada Ylöjärven esiopetuksen oppilashuoltopalvelut kuosiin niin, että sekä työntekijät että asiakkaat olisivat tietoisia toimintamalleista ja palveluohjaus olisi mahdollisimman jouhevaa asiakkaan näkökulmasta.

Keväällä 2015 Ylöjärvellä oli tehty Esi- ja alkuopetuksen siirtymäkäytänteet, nivellys ja tuen portaatohjeistus ja otimme sen työskentelymme pohjaksi. Päivitimme ohjeistuksen esiopetuksen osalta ja lisäsimme oppilashuollolliset palvelut. Näin syntyi esi- ja alkuopetuksen nivellyksen ja oppilashuollon vuosikello, jonka kautta käytänteet avautuvat jokaiselle työntekijälle.

Kävimme keskustelua eri ammattiryhmien työn sisällöistä ja työnjaollisista asioista. Teimme Esiopetuksen tuen ja oppilashuollon palvelut – esitteen, joka jaettiin ensi kerran tänä syksynä 2018 kaikkien eskarilaisten koteihin. Esitteessä kerrotaan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvola- ja kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin, koulupsykologin, nopean perheohjauksen ja MLL:n palveluista.

Esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle pidimme edellä mainituista asioista myös oman tiedoksiannon yhteistyöpäivässä syyskuussa. Arvioimme vuoden 2019 alussa rukkasessamme ja kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmässä vuosikellon ja oppilashuollon toteutumista. Vaikka LAPE-hanke loppuu, niin Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki pysyy ja sen mukaisesti on toimittava jatkossakin – hyvällä mallinnuksella!

Valmistunut malli meni suoraan käyttöön Ylöjärvellä. Luulen, että muissakin kunnissa on tarvetta varmistaa,  selventää ja/ tai  vahvistaa esiopetusikäisten opiskeluhuollon käytänteitä. Tietävätkö huoltajat ja muut toimijat palveluiden saatavuuden omassa kunnassaan? Itse liputan kovasti vielä tuon arvioinnin puolesta. Ei riitä, että muutetaan tai lisätään käytänteitä vaan on äärimmäisen tärkeätä muistaa myös arvioinnin merkitys kehittämistyössä.

Esiopetusvuosi aloittaa lapsen polun koulumaailmassa ja siihen liittyvä tuki osaltaan tarjoaa lapselle ja huoltajille onnistumisen kokemuksen polun alkupäässä. Ylöjärven pilotissa kehitetyt materiaalit löytyvät vuoden 2018 lopulla www.lapepirkanmaa.fi sivuilta ja ovat kaikkien käytettävissä ja omaan organisaatioon muokattavassa muodossa.

 

Kirjoittajat,

Tuija Landström                                                                Susanna Raivio

Ylöjärven vastaava kuraattori                                            Pirkanmaan LAPE koordinaattori