Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen

Tavoitteet

 Edistää yhteensovittavaa johtamista ja verkostojohtamista lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluissa:

 • johtamisen tulee tulevaisuudessa kohdentua laajojen kokonaisuuksien ymmärtämiselle
 • tietoperustaisuus ja tulokset toiminnan perustana
 • yhteinen toimintakulttuuri, sektoreiden välisten raja-aitojen poistaminen
 • yhteiset toimintatavat
 • monialainen toiminta
 • vastuiden selkeyttäminen
 • yhteinen työ

Uudistaa ammattilaisten osaamista muutosta tukevaksi:

 • jo olemassa oleva osaaminen
 • tulevaisuuden osaamisvaatimusten tunnistaminen ja ennakointi
 • yhteinen toimintakulttuuri
 • yhteiset toimintatavat
 • monialainen toiminta
 • yhteinen työ
 • varhainen, ennaltaehkäisevä työote
 • erityisosaaminen
 • perustason työntekijöiden kouluttaminen (vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eropalvelut, maahanmuuttajien palvelut, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja perusopetus, erityis- ja vaativat palvelut) vrt. työryhmät, pilotit
 • kansallinen koulutustarjonta (Ihmeelliset vuodet, Lapset puheeksi, MDFT, Voimaperheet)

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Kangasala, Juupajoki, Pirkkala, Hämeenkyrö, Nokia, Tampere, Ikaalinen, Valkeakoski, Ylöjärvi

Hankekumppanit: Pikassos, PSHP, TAMK

Kehittäjäkumppanit: SPR Nuorten turvatalo Tampere, Miessakit ry, Tampereen seurakunnat

 

Lisätietoja

Hanna Harju-Virtanen
projektipäällikkö
hanna.harju-virtanen@tampere.fi, 040 806 4730

Työkirja

Kokousajat ja muistiot

22.8. Diat: Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen 220817

         Tilaisuuden videotallenne

         Kyselyn ensitulokset 220817

Padlet:

         

 

31.10. Diat: Asiakaslähtöisyys ja verkostot (Pasi-Heikki Rannisto)

           Systeemiteoreettinen pohja LAPE-työskentelyssä ja johtamisessa (Tiina Civil)

           Kyselyn tulokset (Anna Saloranta)

           Tilaisuuden videotallenne

Padlet:

 

18.12.

Pasi-Heikki Rannisto: Verkostojohtaminen

Anna Saloranta: THL verkkokoulu

Timo Reina: Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Padlet: