Maahanmuuttajapalvelut

Sivun alalaidasta löydät Tampereen kaupungin info- ja ohjausmateriaaleja sekä erikielisiä lomakkeita (esim. ajanvaraus) maahanmuuttajaperheiden, -nuorten ja lasten kanssa työskentelyn tueksi.

 

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamisen painopiste on kotoutumista tukevien matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Tämän mukaisesti palvelut pyritään integroimaan mahdollisimman pitkälti tavallisten peruspalvelujen yhteyteen. Samalla huomioidaan kuitenkin asiakaskunnan moninaisuus ja erityistarpeet sekä varmistetaan ammattilaisten valmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn.

 

Tavoitteet

 

 • Yhdenmukaistetaan maahanmuuttajille suunnattuja palveluja koko maakunnan alueella. Tärkeässä asemassa on poikkihallinnollisen yhteistyön sekä vastuun- ja työnjaon selkiyttäminen (Maahanmuuttovirasto, Ely-keskus, maakunta, kunnat).
 • Vahvistetaan ammattilaisten osaamista monikulttuurisiin kohtaamisiin ja kotoutumisprosessiin liittyen. Kehitetään työskentelyn tueksi mm. selkeitä ohjeistuksia sekä toimiva konsultointi- ja tukiverkosto.
 • Sisällytetään kaikkiin matalan kynnyksen palvelu- ja toimintamalleihin vahva kotoutumisnäkökulma.
 • Tarjotaan maahanmuuttajaperheille varhaista tukea arkeen mm. avoimien kohtaamispaikkojen, toimivan tukihenkilö-/perhejärjestelmän sekä hyvin koordinoidun vapaaehtoistyön kautta.
 • Lisätään sekä asiakkaiden että ammattilaisten tietoutta olemassa olevista palveluista ja tukiverkostoista. Kootaan palvelut ja toiminnot yhteen sähköiselle palvelutarjottimelle.
 • Selkiytetään erilaisia siirtymävaiheita (esim. vastaanottokeskuksesta kuntaan) palvelupolkukuvauksilla, joissa varmistetaan myös tiedon siirtyminen.
 • Ohjataan perheitä aktiivisesti alkukartoitusten piiriin. Vahvistetaan kotouttamissuunnitelman ja palvelutarpeen arvioinnin ja muiden suunnitelmien yhteensovittamista. Kotouttamissuunnitelmissa huomioidaan myös lapset.
 • Vahvistetaan maahanmuuttajien osallisuutta palveluiden kehittämisessä myös ammattilaisina, palvelujen tuottajina ja vapaaehtoisina.

 

Kehittämistyöryhmän työskentely

 • Työstämme pienryhmissä konkreettisiksi kokonaisuuksiksi eri ikäryhmiä ja/tai palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet, erityistarpeet, palvelujen vähimmäiskriteerit, haasteet ja mahdolliset ratkaisut maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen asiakkaiden näkökulmasta.
 • Viemme työskentelyn tulokset keskustelutettaviksi ko. kehittämiskokonaisuuksien (perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu, eropalvelut, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki) kehittämistyöryhmiin.
 • Osallistumme perhekeskustoimintamallin pilotteihin integroimalla niihin maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset asiakkaat huomioivan näkökulman ja toimintamallit.
 • Koostamme erityisistä kokonaisuuksista (mm. alkuvaiheen kotoutumispalvelut, siirtyminen vastaanottokeskuksesta kuntaan) palvelupolkukuvaukset.
 • Vahvistamme edelleen asiakkaiden ja ammattilaisten osallisuutta erilaisten työpajojen, verkostotapaamisten, vierailujen ja kyselyjen muodossa.
 • Koostamme ja jalkautamme ammattilaisten ja vapaaehtoistoimijoiden käyttöön työkalupakin, johon on koottu yhteen linkkejä käytännön työskentelyä ja kohtaamisia helpottavista materiaaleista, menetelmistä sekä toimija- ja konsultointitahoista.

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Tampere, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula

Hankekumppanit: Setlementti Tampere ry, MLL Tampereen osasto, Pelastakaa Lapset ry

Kehittäjäkumppanit: Tampereen seurakunnat, Parasta Lapsille ry, SPR Nuorten Turvatalo, SPR Punkalaitumen vastaanottokeskus, Pirkkalan seurakunta

 

Lisätietoja

Suvi Nieminen
projektikoordinaattori, maahanmuuttajapalvelut
suvi.nieminen@setlementtitampere.fi, 050 4140413

 

Kokousajat ja muistiot

2017

3.5.2017  Kokousmuistio

24.5.2017  Kokousmuistio

15.6.2017  Kokousmuistio

17.8.2017  Kokousmuistio

19.9.2017 Kokousmuistio

13.10.2017  Teema: Eropalvelut (työryhmien yhteiskokous)  Kokousmuistio

26.10.2017 Teema: Toimintasuunnitelma 2017-2018   Kokousmuistio

29.11.2017 Teema: Nuoren kotoutumisen tukeminen   Esitys   Kokousmuistio

2018

11.1.2018 Teemat: Sähköiset palvelut, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki (työryhmien yhteiskokous).  Alustukset: sähköiset palvelut, vanhemmuus ja parisuhdeKokousmuistio

13.2.2018 Teema: Alkuvaiheen kotoutumispalvelut. Kokousmuistio

5.4.2018 Teema: Kehittämistyöskentelyn väliarviointi.  Diasarja  Kokousmuistio

9.4.2018 Teema: Erityisen ja vaativan tason palvelut (työryhmien yhteiskokous)  Alustus  Kokousmuistio

8.5.2018 Teema: Turvapaikanhakijoiden palvelut (vastaanottokeskukset)   Kokousmuistio

7.6.2018 Teema: Kohtaamispaikkatoiminta (työryhmien yhteiskokous)  Alustukset: kohtaamispaikkatoiminta, Kotoutumispalvelut maakunnassa.   Kokousmuistio

20.9.2018 Teema: Toimenpide- ja juurruttamissuunnitelma, Vanhemmuuden ja parisuhdeen tuen minimikriteerit   Kokousmateriaali 20.9.2018     Kokousmuistio

13.11.2018  Teema: Tuloksia ja tuotoksia, avainhenkilöverkosto    Kokousmuistio 13.11.2018 

 

Muissa LAPE-tilaisuuksissa pidettyjä esityksiä:

28.11.2017 Perhekeskustoimintamallin kehittämistyöryhmän kokous

31.1.2018 Koulun ja vapaa-aikapalvelujen kehittämistyöryhmän kokous

16.2.2018 Lasten ja perheiden sosiaalipalvelujen sote-alatyöryhmän kokous  Esitys

22.2.2016 Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän kokous

22.2.2018 Sähköiset palvelut

 

Tampereen kaupungin info- ja ohjausmateriaaleja sekä erikielisiä lomakkeita (esim. ajanvaraus) maahanmuuttajaperheiden, -nuorten ja lasten kanssa työskentelyn tueksi:

Perustietoa kulttuurien kohtaamiseen

Maahanmuuttajalapsen ja -nuoren terveystarkastuksen haastattelun muistilista

Huomioitavia asioita maahanmuuttajalapselle ja -nuorelle aikaa varattaessa

Ohjeita valmistavan luokan terveystarkastukseen

Ohjausmateriaalia kasvatukseen liittyvistä teemoista

Trauman oireet lapsella ja nuorella

Toimintamalli traumatisoituneen maahanmuuttajalapsen hoidolle neuvolassa ja päivähoidossa

Toimintamalli traumatisoituneen maahanmuuttajalapsen ja -nuoren hoidolle koulussa

Tyttöjen ympärileikkaus

Poikien ympärileikkaus

Ympärileikkaus

Ajanvaraus- ja peruutuslomakkeita eri kielillä:

ARABIA:                         Ajanvarauslomake_lapsi              Ajanvarauslomake_äitiysneuvola             Varatun ajan peruutuslomake

ENGLANTI:                    Ajanvarauslomake_lapsi              Ajanvarauslomake_äitiysneuvola              Varatun ajan peruutuslomake

PERSIA, FARSI, DARI:  Ajanvarauslomake_lapsi               Ajanvarauslomake_äitiysneuvola              Varatun ajan peruutuslomake

SOMALI:                       Ajanvarauslomake_lapsi                Ajanvarauslomake_äitiysneuvola              Varatun ajan peruutuslomake

VENÄJÄ:                      Ajanvarauslomake_lapsi                 Ajanvarauslomake_äitiysneuvola              Varatun ajan peruutuslomake