Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamisen painopiste on kotoutumista tukevien matalan kynnyksen palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä. Tämän mukaisesti palvelut pyritään integroimaan mahdollisimman pitkälti tavallisten peruspalvelujen yhteyteen. Samalla huomioidaan kuitenkin asiakaskunnan moninaisuus ja erityistarpeet sekä varmistetaan ammattilaisten valmiudet monikulttuuriseen työskentelyyn.

 

Tavoitteet

 

 • Yhdenmukaistetaan maahanmuuttajille suunnattuja palveluja koko maakunnan alueella. Tärkeässä asemassa on poikkihallinnollisen yhteistyön sekä vastuun- ja työnjaon selkiyttäminen (Maahanmuuttovirasto, Ely-keskus, maakunta, kunnat).
 • Vahvistetaan ammattilaisten osaamista monikulttuurisiin kohtaamisiin ja kotoutumisprosessiin liittyen. Kehitetään työskentelyn tueksi mm. selkeitä ohjeistuksia sekä toimiva konsultointi- ja tukiverkosto.
 • Sisällytetään kaikkiin matalan kynnyksen palvelu- ja toimintamalleihin vahva kotoutumisnäkökulma.
 • Tarjotaan maahanmuuttajaperheille varhaista tukea arkeen mm. avoimien kohtaamispaikkojen, toimivan tukihenkilö-/perhejärjestelmän sekä hyvin koordinoidun vapaaehtoistyön kautta.
 • Lisätään sekä asiakkaiden että ammattilaisten tietoutta olemassa olevista palveluista ja tukiverkostoista. Kootaan palvelut ja toiminnot yhteen sähköiselle palvelutarjottimelle.
 • Selkiytetään erilaisia siirtymävaiheita (esim. vastaanottokeskuksesta kuntaan) palvelupolkukuvauksilla, joissa varmistetaan myös tiedon siirtyminen.
 • Ohjataan perheitä aktiivisesti alkukartoitusten piiriin. Vahvistetaan kotouttamissuunnitelman ja palvelutarpeen arvioinnin ja muiden suunnitelmien yhteensovittamista. Kotouttamissuunnitelmissa huomioidaan myös lapset.
 • Vahvistetaan maahanmuuttajien osallisuutta palveluiden kehittämisessä myös ammattilaisina, palvelujen tuottajina ja vapaaehtoisina.

 

Kehittämistyöryhmän työskentely syksyllä 2017

 • Työstämme pienryhmissä konkreettisiksi kokonaisuuksiksi eri ikäryhmiä ja/tai palvelukokonaisuuksia koskevat tavoitteet, erityistarpeet, palvelujen vähimmäiskriteerit, haasteet ja mahdolliset ratkaisut maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen asiakkaiden näkökulmasta.
 • Viemme työskentelyn tulokset keskustelutettaviksi ko. kehittämiskokonaisuuksien (perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu, eropalvelut, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki) kehittämistyöryhmiin.
 • Osallistumme perhekeskustoimintamallin pilotteihin integroimalla niihin maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset asiakkaat huomioivan näkökulman ja toimintamallit.
 • Koostamme erityisistä kokonaisuuksista (mm. alkuvaiheen kotoutumispalvelut, siirtyminen vastaanottokeskuksesta kuntaan) palvelupolkukuvaukset.
 • Vahvistamme edelleen asiakkaiden ja ammattilaisten osallisuutta erilaisten työpajojen, verkostotapaamisten, vierailujen ja kyselyjen muodossa.

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Tampere, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula

Hankekumppanit: Setlementti Tampere ry, MLL Tampereen osasto, Pelastakaa Lapset ry

Kehittäjäkumppanit: Tampereen seurakunnat, Parasta Lapsille ry, SPR Nuorten Turvatalo, SPR Punkalaitumen vastaanottokeskus, Pirkkalan seurakunta

 

Lisätietoja

Suvi Nieminen
projektikoordinaattori, maahanmuuttajapalvelut
suvi.nieminen@setlementtitampere.fi, 050 4140413

 

Kokousajat ja muistiot

3.5.2017  Kokousmuistio

24.5.2017  Kokousmuistio

15.6.2017  Kokousmuistio

17.8.2017  Kokousmuistio

19.9.2017

26.10.2017

29.11.2017