Muu materiaali

Perhekeskustoimintamallin johtaminen -seminaari 18.12.2017

Pasi-Heikki Rannisto: Verkostojohtaminen

Anna Saloranta: THL verkkokoulu

Timo Reina: Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Padlet:

 

Suomi.fi-info 24.11.2017

Suomi.fi

 

Lakikoulutus 24.11.2017

Vuokko Ylinen, Pirkanmaan liitto: Asiakastiedon käsittely monialaisessa työssä – lainsäädännön mahdollisuudet ja rajoitukset

 

Kuntien LAPE-ryhmien seminaari 3.11.2017

Paula Pasanen-Aro, Ylöjärvi: LAPE-hankkeen jalkauttamisesta

Pirita Rantanen, Sastamala: Sastamalan perhepalveluverkosto

Ari Tiensuu, Sastamalan seudun mielenterveysseura: Perhepalveluverkosto ja kolmas sektori

Silja Silvennoinen, Orivesi & Outi Ritari-Alho, MLL Tampereen osasto: Kiusaamisen ehkäisyn malli sekä tunne- ja vuorovaikututustaidot

Kaija Puura, PSHP: Pikkulapsipsykiatrian etäpalvelut

 

Toimintakulttuurin muutos -seminaari 31.10.2017

Diat: Asiakaslähtöisyys ja verkostot (Pasi-Heikki Rannisto)

Tiina Civil: systeemiteoreettinen pohja LAPE-työskentelyssä

Kyselyn tulokset (Anna Saloranta)

Tilaisuuden videotallenne

Padlet:

 

Perhekeskustoimintamallin pilotointi

Perhekeskustoimintamallin pilotointiohjeet

Pilotointisuunnitelmapohja

 

Lapsivaikutusten arviointi -työpaja 12.9.2017

Diat: Lapsivaikutusten arviointi -työpaja 120917

 

Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen -seminaari 22.8.2017

Diat: Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen 220817

Tilaisuuden videotallenne

Kyselyn ensitulokset 220817

Padlet: