Muu materiaali

LAPE-info 10.4.2018

Jaakko Herrala, Pirkanmaan liitto: Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus

Maria Kaisa Aula, STM: Sivistyspalvelut osana lasten, nuorten ja perheiden palveluita

LAPE Pirkanmaa -esite

 

Nepsy-koulutus 5.3.2018

Erja Sandberg: koulutusmateriaali

Lapsen, nuoren ja perheen kohtaaminen peruspalveluissa: https://youtu.be/NGqT8r9oHSw

Pitkäaikaisten palveluiden merkitys asiakkaalle: https://youtu.be/OQEaZ_D_im0

Tarpeellisia tukitoimia kasvatuksessa ja koulutuksessa: https://youtu.be/9GZCV38O4h0

 

Monitoimijainen arviointi -yhteiskehittämispäivä 2.2.2018

Jälkitallenteet ja materiaali: http://videonet.fi/web/thl/20180202/

Työpajamateriaalit (pdf): ryhmä 1ryhmä 2ryhmä 3ryhmä 4ryhmä 5

 

Perhekeskustoimintamallin johtaminen -seminaari 18.12.2017

Pasi-Heikki Rannisto: Verkostojohtaminen

Anna Saloranta: THL verkkokoulu

Timo Reina: Yhdyspinnat lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

Padlet:

 

Suomi.fi-info 24.11.2017

Suomi.fi

 

Lakikoulutus 24.11.2017 ja 26.1.2018

Vuokko Ylinen, Pirkanmaan liitto: Asiakastiedon käsittely monialaisessa työssä – lainsäädännön mahdollisuudet ja rajoitukset

 

Kuntien LAPE-ryhmien seminaari 3.11.2017

Paula Pasanen-Aro, Ylöjärvi: LAPE-hankkeen jalkauttamisesta

Pirita Rantanen, Sastamala: Sastamalan perhepalveluverkosto

Ari Tiensuu, Sastamalan seudun mielenterveysseura: Perhepalveluverkosto ja kolmas sektori

Silja Silvennoinen, Orivesi & Outi Ritari-Alho, MLL Tampereen osasto: Kiusaamisen ehkäisyn malli sekä tunne- ja vuorovaikututustaidot

Kaija Puura, PSHP: Pikkulapsipsykiatrian etäpalvelut

 

Toimintakulttuurin muutos -seminaari 31.10.2017

Diat: Asiakaslähtöisyys ja verkostot (Pasi-Heikki Rannisto)

Tiina Civil: systeemiteoreettinen pohja LAPE-työskentelyssä

Kyselyn tulokset (Anna Saloranta)

Tilaisuuden videotallenne

Padlet:

 

Perhekeskustoimintamallin pilotointi

Perhekeskustoimintamallin pilotointiohjeet

Pilotointisuunnitelmapohja

 

Lapsivaikutusten arviointi -työpaja 12.9.2017

Diat: Lapsivaikutusten arviointi -työpaja 120917

 

Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen -seminaari 22.8.2017

Diat: Johtamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen 220817

Tilaisuuden videotallenne

Kyselyn ensitulokset 220817

Padlet: