Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuden ja parisuhteen toimivuus on keskeinen osa perheiden hyvinvointia. LAPE-muutosohjelmassa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut on nostettu isoksi teemaksi ja kehittämisen kohteeksi.

Vanhempana jaksaminen on sidoksissa parisuhteen hyvinvointiin, mistä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiperheiden vanhempien parisuhdetaitojen tukemiseen. Parisuhteen laatu on oleellinen lapsen kehitykselle. Vanhempien parisuhde on lapselle keskeinen ihmissuhde ja vuorovaikutusmalli. Näin ehkäistään vanhempien mahdollisten ongelmien ylisukupolvista siirtymistä ja edistetään perheiden hyvinvointia.

Kehittämistyön tavoitteena ovat kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut Pirkanmaalla. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tunnetaan niin lapsi- ja perhepalveluissa kuin aikuisten palveluissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.

Pirkanmaan LAPE Pippuriin on nimetty oma ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden työryhmä selvittämään palveluiden nykytilaa, kokoamaan pirkanmaalaisia hyviä käytäntöjä ja yhteensovittamaan palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Palveluita tehdään tunnetuksi samalla. Selvitystyön alla ovat kaikki vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut sekä toimijat eri sektoreilla. Palveluita koottaessa huomioidaan myös vanhempien ja huoltajien tarpeet moninaisissa perheissä.

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmälle ei toistaiseksi ole nimetty yhtään erityistä alatyöryhmää vaan tarkoitus on koota jo olemassa olevia työryhmiä vahvemmin osaksi kokonaisuutta. Jos siis alueellasi toimii jo vanhemmuuden ja parisuhteen tukeen keskittyvä tai aihepiiriä sivuava ryhmä, jonka arvelet tuovan lisäarvoa maakunnalliseen kehittämistyöhön, ota yhteyttä!

Palveluiden kattavuus ja alueellinen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa vain yhteistyöllä ja verkostoitumalla. Osallistua voit vaikkapa vanhemmuus- ja parisuhteen tuen palveluiden työryhmän laatimia Lape-pähkinöitä särkien. Lape-pähkinät löydät sivun vasemmasta laidasta.

 

LAPE-muutosohjelman Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden osalta löydät täältä: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma: Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen (verkkojulkaisu) 

 

Next Step – syksyllä 2017

  • pirkanmaalaisten tavoitteiden täsmentäminen
  • hyvien käytäntöjen kartoittaminen
  • katvealueiden selvittäminen
  • palvelupolkujen kuvaamisen käynnistäminen
  • pilottikohteiden valinta ja pilotoinnnin käynnistäminen

 

Toteuttajat

Kunnat ja kaupungit: Virrat, Ruovesi, Ikaalinen, Juupajoki, Pirkkala, Lempäälä, Akaa, Urjala, Tampere, Nokia

Hankekumppanit: MLL Tampereen osasto, MLL Hämeen piiri

Kehittäjäkumppanit: SPR Nuorten turvatalo Tampere, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Miessakit ry, Pirkkalan seurakunta, Nokian seurakunta, Tampereen ensi- ja turvakoti

 

Lisätietoja

Tia Kemppainen
projektikoordinaattori, vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
tia.kemppainen@mll.fi, 040 722 1641

 

Kokousajat ja muistiot

Työryhmän kokoonpano 17.8.2017

3.5.

18.5.

13.6. Muistio työryhmän tapaamisesta

16.8.

19.9.

23.10.

30.11.